A kasse blev mit sikkerhedsnet

For et halvt år siden blev det sted, hvor jeg arbejdede tvunget til at fyre de fleste medarbejdere. Jeg stod af den grund uden varsel uden forudsigelig løn.

Situationen synede rimelig meget uoverkommeligt. Jeg har aldrig stået uden arbejde. Heldigvis har jeg altid betalt til arbejdsløshedskasse. Det var min redning, da jeg uden advarsel blev uden arbejde.

Jeg har da af og til spekuleret på, at det var uden mening at overføre penge til akasse. Jeg har jo ikke været
jobsøgende i fortiden, men heldigivis var jeg voksen nok til at forblive medlem.

Da jeg til min store overraskelse var uden arbejde var det uden tvivl den bedste hjælp.

Akassen bidrog med at sætte mig ind i det med penge og reglementet, og de var behjælpelige med at kigge efter nye jobs, forfattejobansøgninger og CV’er. Det var egentlig rimeligt nemt.

Det vrimler ikke med jobs i mit erhverv. På baggrund af det var jeg forberedt på, at jeg ville være uden arbejde i et stykke tid. Økonomisk ville det være trangt, men det kunne godt gå. Jeg var berettiget til dagpenge som meldt ind i en arbejdsløsheds-kasse. På grund af det var jeg sikret økonomisk. Dagpenge er ikke magen til en fast løn, men jeg behøver ikke sælge huset, og jeg kan brødføde min familie. Det er det essentielle for mig, og det er jeg meget lettet over.

Der er jo en del arbejdsløshedskasser, og det mest betydningsfulde for mig er, at den jeg er medlem af er relevant for mit arbejdsområde. De skal desuden være til at stole på. Gudskelov følte jeg mig det rette sted.

Jeg gik et par indledende besøg hos min arbejdsløshedskasse, og der var ligeledes lejlighed til at tilmelde sig til diverse undervisning, hvor jeg blev en del mere oplyst om blandt andet dagpengeudbetaling.

For nogle måneder siden fik jeg et brev fra Min a-kasse – som meddelte, at arbejdsløsheds-kassen havde et potentielt praktik til mig. Jeg var jublende.

Kort tid efter var jeg til afklaringssamtale på stedet. Samtalen forløb over al forventning, og senere samme dag kontaktede de mig om, at jobbet var mit.

Jeg nåede at være arbejdsløs i fem måneder, og det er herligt, at jeg i dag kan gå på arbejde. Jeg er glad for min nye arbejdsplads.
Det er en byrde at være arbejdsløs, og det er vigtigt at modtage den korrekte guidning.

Jeg følte mig aldrig på bar bund af min arbejdsløsheds-kasse.
At være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge som medlem af en arbejdsløsheds-kasse blev helt sikkert min redning økonomisk. På grund af det var jeg forsikret finansielt, og jeg blev ikke nødt til at videresælge de materielle goder, der betyder noget for mig.